خانهآرشیو اخبار

آرشیو اخبار

نام گروه :
حضور در نمایشگاه ایران فارما 2019
ایران فارما عنوان نمایشگاه شناخته شده در صنعت دارویی است که در تقویم نمایشگاهی ثبت گردیده است. نمایشگاه ایران فارما یک گردهمایی بزرگ با رویکرد علمی، فرهنگی و تجاری است که با هدف معرفی توانمندی و پتانسیل صنعت دارویی کشور، ارائه آخرین تحولات و دستاوردهای صنعت دارو، آشنایی با بازارهای جدید و ایجاد بستر لازم جهت انتقال دانش فنی برگزار می‌شود. ایران فارما عنوان نمایشگاه شناخته شده در صنعت دارویی است که در تقویم نمایشگاهی ثبت گردیده است. نمایشگاه ایران فارما یک گردهمایی بزرگ با رویکرد علمی، فرهنگی و تجاری است که با هدف معرفی توانمندی و پتانسیل صنعت دارویی کشور، ارائه آخرین تحولات و دستاوردهای صنعت دارو، آشنایی با بازارهای جدید و ایجاد بستر لازم جهت انتقال دانش فنی برگزار می‌شود.   ...
شرکت در نمایشگاه ایران کازمتیکا 2019
حضور شرکت کیانچاپ در دومین همایش و نمایشگاه بین المللی فرآورده های آرایشی، بهداشتی ، شوینده ، سلولوزی و صنایع وابسته ایران کازمتیکا 2019  ...

تبلیغات

جستجو